Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μετά τον Σεπτέμβριο

  • Posted on: 5 September 2016

Αρκετοί φοιτητές ρωτούν, εύλογα, τι γίνεται με επόμενες περιόδους της πρακτικής άσκησης.

Το υπάρχον πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ) τελειώνει στο τέλος Σεπτεμβρίου καλύπτοντας και τους φοιτητές της 2ης - καλοκαιρινής περιόδου.

Είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει 3η περίοδος πρακτικής 2016 που θα ξεκινά την 1η Νοέμβριο και θα ολοκληρωθεί στις 31/1/2017.

Μέσο στο προσεχές διάστημα θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για διαδικασία αιτήσεων

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά