Ειδικό μάθημα ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Α2) χειμερινό εξάμηνο 2016 από το ΚΔΞΓ

  • Posted on: 21 October 2016

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών θα προσφέρει για το χειμερινό εξάμηνο 2016, σε προπτυχιακούς φοιτητές-ήτριες του Α.Π.Θ. το ειδικό μάθημα «Ιταλική γλώσσα: ανάπτυξη και καλλιέργεια του προφορικού λόγου (επίπεδο Α2)» όπως αναφέρεται στη συνημμένη ανακοίνωση.

Επισημαίνουμε ότι στο τέλος του εξαμήνου θα διενεργηθούν εξετάσεις επίδοσης και θα σταλούν βαθμολόγια. Θα αποδοθούν 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS)/ εξάμηνο.

Ιστοσελίδα του ΚΔΞΓ: http://www.lance.auth.gr

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Για τη Γραμματεία του ΚΔΞΓ
τηλ. 2310-995165

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά
Διάφορα