Εισαγωγικές εξετάσεις μεταπτυχιακού Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

  • Posted on: 9 December 2016

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για τις τέσσερεις κατευθύνσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18.00 μ.μ. στις αίθουσες Α και Β στο ισόγειο του κτιρίου της Νομικής Σχολής.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017. Τα ονόματα, η ώρα και η αίθουσα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στο χώρο της εξέτασης μισή ώρα νωρίτερα με την αστυνομική τους ταυτότητα.

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά