Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή Νασιάρα Αθανασίου

  • Posted on: 15 December 2016

Την  Τρίτη  20 Δεκεμβρίου 2016, στις 15:00 μ.μ. στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Νασιάρα Αθανασίου με τίτλο: «Ο Νεοφιλελευθερισμός ως Στρατηγική Διακυβέρνησης».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά