Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή Γκάλπα Γεωργίου

  • Posted on: 1 February 2017

Την  Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017, στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Γκάλπα Γεωργίου με τίτλο:
«Γνώση, Ιδεολογία και Επιθυμία στη Σχολική Τάξη».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά