Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακής φοιτήτριας Σαμαρά Ελένης

  • Posted on: 1 February 2017

Την  Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017, στις 10:30 π.μ. στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Σαμαρά Ελένης με τίτλο:
«Πως οι Μακροοικονομικές Συνθήκες Επηρεάζουν την Έκβαση των Εκλογικών Αναμετρήσεων.  Μια Προσέγγιση της Ελληνικής Περίπτωσης».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά