Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (προθ 17/5)

  • Posted on: 16 February 2017

Μας κοινοποιήθηκε προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών, εκ των οποίων μία (1) στον κλάδο της Πολιτικής Επιστήμης, σε πτυχιούχους Σχολών Πολιτικών Επιστημών (ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 17η Μαϊου 2017.

Δείτε λεπτομέρειες:

Κατηγορία: 
Υποτροφίες