Μεταπτυχιακό: Αιτήσεις ανάληψης διπλωματικών

  • Posted on: 14 March 2017

Οι φοιτητές των τεσσάρων κατευθύνσεων του ΠΜΣ που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με τα μαθήματα του Β εξαμήνου, παρακαλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις/προτάσεις τους για ανάληψη διπλωματικών εργασιών το αργότερο έως την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο της Γραμματείας..

Από τη ΣΕ του ΠΜΣ

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά