Σχετικά με το μεταπτυχιακό μάθημα: Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

  • Posted on: 3 April 2017

Όπως ανακοινώθηκε στους παρόντες στο μάθημα της Παρασκευής 31/3/2017, στο εξής το μάθημα θα γίνεται σε 4 ξεχωριστά τμήματα:

  • Πολιτική θεωρία και Φιλοσοφία (Σταυρακάκης): Παρασκευή 6-9, αίθουσα 3Δ
  • Πολιτική Ανάλυση (Ανδρεάδης): Παρασκευή 6-9, αίθουσα 3Α
  • Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές (Ροτζώκος): Παρασκευή 6-9, αίθουσα 107
  • Διακυβέρνηση (Παναγιωτίδου) Παρασκευή 6-9, αίθουσα Α

 
Εκτάκτως την Παρασκευή 7/4/2017:

  • το μάθημα της κατεύθυνσης Πολιτικής θεωρίας και Φιλοσοφίας (Σταυρακάκης) δεν θα γίνει,
  • το μάθημα της κατεύθυνσης Διακυβέρνησης (Παναγιωτίδου) θα γίνει στην αίθουσα 3Α,
  • το μάθημα της κατεύθυνσης Πολιτικής Ανάλυσης (Ανδρεάδης) μετά από συνεννόηση με τους παρόντες στο μάθημα της Παρασκευής 31/3/2017 αποφασίστηκε να γίνει την Τρίτη 4/4/2017 ώρες 6-9 στην αίθουσα 3Δ.

 

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά