(προσοχή: προθ: 10/5) Διεξαγωγή της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών (19-29 Ιουνίου 2017)

  • Posted on: 8 May 2017

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχειαναρτηθεί ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών σχετικά με τη διεξαγωγή της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών (19-29 Ιουνίου 2017), έναν κύκλο εντατικών διεπιστημονικών σεμιναρίων επικεντρωμένων στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, τα οποία απευθύνονται σε προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές και φοιτήτριες (συμπεριλαμβανομένων των Υ.Δ.)

Η Ακαδημία προσφέρει δωρεάν σίτιση (γεύμα-δείπνο) και διαμονή στους φοιτητές, με την υποστήριξη και τη χορηγία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 10 Μαΐου 2017

Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια