Υποτροφίες Σερβίας για έλληνες φοιτητές

  • Posted on: 16 May 2017

Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ.18406/Ζ1/06-02-2017 Απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018»

Δείτε την απόφαση

Κατηγορία: 
Υποτροφίες