Για τους φοιτητές του μεταπτυχιακού

  • Posted on: 26 May 2017

Σύμφωνα με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος οι ημερομηνίες της προσεχούς εξεταστικής περιόδου και οι προθεσμίες για την υποβολή των εργασιών του ΠΜΣ είναι:

ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 06.06.2016-30.06.2016 (Εξεταστική Ιουνίου)

Προγραμματισμός για το Μεταπτυχιακό:
Η Παρασκευή της πρώτης εβδομάδας κάθε εξεταστικής περιόδου, ορίζεται ως η προθεσμία υποβολής/παράδοσης των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών. Για παράδειγμα, για την εξεταστική του Ιουνίου 2017, ως προθεσμία παράδοσης των διπλωματικών εργασιών, ορίζεται η Παρασκευή 09/06/2017.

Η Δευτέρα της τρίτης εβδομάδος κάθε εξεταστικής περιόδου, ορίζεται ως η προθεσμία υποβολής/ παράδοσης των  εργασιών εξαμήνου των μεταπτυχιακών φοιτητών. Για παράδειγμα, για την εξεταστική του Ιουνίου 2017, ως προθεσμία παράδοσης των εργασιών, ορίζεται η Δευτέρα 19/06/2017.

 

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά