18/9: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή Μιάουρα Σπυρίδωνα Γεωργίου

  • Posted on: 28 August 2017

Την Δευτέρα  18 Σεπτεμβρίου 2017, στις 13:00 μ.μ. στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Μιάουρα Σπυρίδωνα Γεωργίου με τίτλο:
«Για τη "Μεταμόρφωση" του Φ. Κάφκα: Μια Πολιτικο-Φιλοσοφική Προσέγγιση».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά