2/10: Παρουσίαση διπλωματικής μεταπτυχιακής φοιτήτριας Παπαξάνθη Δήμητρας

  • Posted on: 26 September 2017

Την  Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, στις 17:00 μ.μ. στην αίθουσα 3Α (κτίριο Εγνατία 36), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Παπαξάνθη Δήμητρας με τίτλο:
«Διερεύνηση των Θεμάτων Πολιτικού Ανταγωνισμού στο Twitter».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά