Πρακτική Άσκηση: Αποτελέσματα επιλογής περιόδου Νοέμβριος 2017 - Ιανουάριος 2018

  • Posted on: 9 October 2017

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την κατανομή θέσεων από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στα Τμήματα του Α.Π.Θ. για την επικείμενη προγραμματική περίοδο του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση - ΕΣΠΑ",  το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών είναι σε θέση να απασχολήσει μόλις 21 φοιτητές/τριες για την περίοδο πρακτικής πλήρους απασχόλησης με έναρξη 1 Νοεμβρίου 2017 και λήξη 31 Ιανουαρίου 2018.

Σχετικά με επόμενες περιόδους τηε πρακτικής θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τα αποτελέσματα επιλογής με βάση τα κριτήρια που έχει θέσει το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Οι φοιτητές/τριες που έχουν γίνει δεκτοί θα ενημερωθούν με email για τα επόμενα βήματα στην διαδικασία

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά