Σχετικά με την προκήρυξη για το ΠΜΣ του Τμήματος

  • Posted on: 12 October 2017

Ανακοινώνεται ότι η προκήρυξη για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών πρόκειται να εκδοθεί μετά την αναμόρφωση των προγραμμάτων που απαιτεί ο νέος Νόμος. 

Κατόπιν της σχετικής προσαρμογής και της εσωτερικής έγκρισης από το Πανεπιστήμιο, η προκήρυξη αναμένεται να  γίνει  την  Άνοιξη του 2018. Θα επιδιωχθεί  μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος  να ξεκινήσουν το χειμερινό εξάμηνο του 2018 (Οκτώβριος 2018).

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά