23-24/10: Διαλέξεις του καθηγητή Darko Gavrilović (University of Novi Sad)

  • Posted on: 19 October 2017

Στο πλαίσιο του Erasmus teaching mobility program ο καθηγητής Darko Gavrilović , University of Novi Sad, Σερβία θα πραγματοποιήσει στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. τις ακόλουθες δύο διαλέξεις:

Δευτέρα 23/10/2017: "Awakening the Southern Slav Nationalism. The Role of Political Myths” (αίθουσα Α, 12:00-15:00) στο πλαίσιο του μαθήματος "Αντισημιτισμός στον 20ο αιώνα"

Τρίτη 24/10/2017: “Socialist Yugoslavia and Ex-Yugoslav Countries: Facing the Myth Making - Interpreting the political responsibility” (αίθουσα Β, 18:00-20:00).

Υπεύθυνη της διοργάνωσης: η κ. Καβάλα Μαρία

Δείτε την πρόσκληση-πρόγραμμα:

Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια