24/11: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή Μαυρουδή Παναγιώτη

  • Posted on: 13 November 2017

Την Παρασκευή  24 Νοεμβρίου 2017, στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Μαυρουδή Παναγιώτη με τίτλο:
«Η Έννοια Volksgemeinschaft στον Θεωρητικο-Πολιτικό Λόγο της Γερμανίας από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο στο Γ' Ράϊχ».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά