16/1: Αναβολή μεταπτυχιακού μαθήματος καθ. κ. Μαργαρίτη

  • Posted on: 14 January 2018

Το μεταπτυχιακό σεμινάριο του κου Μαργαρίτη δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιανουαρίου, εξαιτίας έκτακτης απουσίας του διδάσκοντος.

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά