Πρόγραμμα κινητικότητας & εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα - HUMANITY IN ACTION FELLOWSHIPS (προθ αίτ: 18/2)

  • Posted on: 13 February 2018

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του _Τμήματος Σπουδών (http://dps.auth.gr/el/node/2984) έχει αναρτηθεί πρόσκληση της διεθνούς ΜΚΟ Humanity in Action, που απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και πρόσφατους απόφοιτους και απόφοιτες, από οποιοδήποτε κλάδο σπουδών, με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι οποίοι/-ες ενδιαφέρονται να αποκομίσουν μια διεθνή εμπειρία σε θέματα διακρίσεων, μειονοτήτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αποκτήσουν τεχνογνωσία πάνω στην οργάνωση προγραμμάτων παρέμβασης (σχεδιασμός, διαχείριση, εφαρμογή) ως προς αυτά, για να συμμετέχουν δωρεάν στα διεπιστημονικά της σεμινάρια, τα οποία θα διεξαχθούν:

- από 8 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου, στην Ευρώπη, στις πόλεις Amsterdam, Berlin, Copenhagen, Sarajevo, Warsaw

- από 10 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου, στις ΗΠΑ, στις πόλεις Atlanta, Detroit

Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 18 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: 
Διάφορα