Παρουσιάσεις διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

  • Posted on: 26 February 2018

Την  Τρίτη  06 Μαρτίου 2018, στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων (ισόγειο κτιρίου Νομικής) θα γίνουν παρουσιάσεις διπλωματικής εργασίας των εξής φοιτητών/τριών:

  • στις 10:00 μ. παρουσίαση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Κούσα Ευαγγελής με τίτλο: «Από τη Νομαρχιακή στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Μελέτη του Πολιτικού Ανταγωνισμού στην Περιφέρεια Αττικής».
  • στις 10:45 π.μ. παρουσίαση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Μανώλη Στυλιανής με τίτλο: «Από τη Νομαρχιακή στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Μελέτη του Πολιτικού Ανταγωνισμού στην Περιφέρεια Κρήτης».
  • στις 11:30 π.μ. παρουσίαση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Μπούραλη Παρθενόπης με τίτλο: «Από τη Νομαρχιακή στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Μελέτη του Πολιτικού Ανταγωνισμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
  • στις 12.15 μ.μ. παρουσίαση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ντονάτι Βαλέριας με τίτλο: «Μελέτη σε Βάθος του Εκλογικού Ανταγωνισμού στην Περιφέρεια Ηπείρου: Παρατάξεις, Κόμματα, Πρόσωπα».
  • στις 13:00 μ.μ. παρουσίαση του μεταπτυχιακού φοιτητή Τζινεβή Χαράλαμπου με τίτλο: «Μελέτη σε βάθος του Εκλογικού Ανταγωνισμού  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τις Εκλογικές Αναμετρήσεις από το 2006-2014. Κόμματα, Πρόσωπα, Θέματα».

Την  Τετάρτη  7 Μαρτίου 2018, στις 15:00 στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Σίμη Αγγελικής με τίτλο:

«Η Νομικορυθμιστική Συγκρότηση της Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς και η Σχέση της με το Ενωσιακό Κανονιστικό Πλαίσιο»

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά