7/3: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακής φοιτήτριας Σίμη Αγγελικής

  • Posted on: 1 March 2018

Την  Τετάρτη  7 Μαρτίου 2018, στις 15:00 στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Σίμη Αγγελικής με τίτλο:

«Η Νομικορυθμιστική Συγκρότηση της Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς και η Σχέση της με το Ενωσιακό Κανονιστικό Πλαίσιο».

Η  Τριμελής Εξεταστική

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά