Μεταπτυχιακοί: Κατάθεση αίτησης ανάληψης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ως 15/3

  • Posted on: 1 March 2018

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. 144/22.2.2018) οι φοιτητές του ΠΜΣ που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τα μαθήματα του Β εξαμήνου, θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση ανάληψης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας το αργότερο έως 15 Μαρτίου 2018.

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά