Ημερομηνία ορκωμοσίας και δικαιολογητικά

  • Posted on: 2 March 2018

Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών για να ορκιστούν ως πτυχιούχοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει 50 μαθήματα συνολικά (38 υποχρεωτικά και 12 επιλογής) και να υποβάλλουν ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του τελευταίου μαθήματός τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Τρίτη 06.03.2018 έως και Τετάρτη 14.03.2018, κατά τις ώρες 12:00-13:00μ.μ.

Η ορκωμοσία έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018  και ώρα 11:00 π.μ., στο Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να βρίσκονται στον 4ο όροφο του κτιρίου Νομικής (δίπλα από τα ασανσέρ) στις 10.00 π.μ. για να προμηθευτούν τις τηβέννους τους, έχοντας μαζί την ταυτότητά τους.

Μαζί με τη δήλωση πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως και τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση από την Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών (Κτίριο Εγνατίας 46, 2ος όροφος)
  2. Διπλότυπο είσπραξης 32 Ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. Λογαριασμού ΑΠΘ: 5272041780361) για τη μεμβράνη του πτυχίου, εφόσον επιθυμούν να εκδοθεί το πτυχίο σε μεμβράνη.
  3. Διπλότυπο είσπραξης 6 Ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. Λογαριασμού ΑΠΘ: 5272041780361) για κάθε επιπλέον πιστοποιητικό πέραν των δύο που χορηγούνται δωρεάν (αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και ένα πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση (εφόσον ζητηθεί) χορηγούνται δωρεάν μετά την ορκωμοσία).

Τα πιστοποιητικά που θα ζητηθούν, χορηγούνται δέκα (10) ημέρες μετά την ορκωμοσία.

Έως την προηγούμενη ημέρα της ορκωμοσίας οι φοιτητές πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να καταθέσουν στην Γραμματεία :

  1. Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (Πάσο).
  2. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εφόσον έχει χορηγηθεί).
  3. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας Ασθενείας (για όσους φοιτητές έχουν μετακινηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πρόγραμμα ERASMUS). Σε περίπτωση απώλειας των παραπάνω (1,2,3) θα προσκομίζεται στη Γραμματεία Υπεύθυνη Δήλωση.
  4. Βεβαίωση διαγραφής από τη Φοιτητική Εστία (για τους φοιτητές που διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες).
Κατηγορία: 
Προπτυχιακά