17-18/3: Συνέδριο του Τμήματος: The Balkan States during World War II

  • Posted on: 9 March 2018

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ οργανώνει συνέδριο με τίτλο "The Balkan States during World War II" που απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 17-18 Μαρτίου 2018 στο ΚΕΔΕΑ:

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://balkanstatesduringwwii.com

Σελίδα Facebook: https://www.facebook.com/balkanstatesduringwwii/

 

Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια