Μεταφορά παράδοσης στο μάθημα Σύγχρονα Θέματα Δημοκρατίας

  • Posted on: 10 March 2018

'Το μάθημα Σύγχρονα Θέματα Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Μαρτίου, 3-6μμ, αίθουσα 3Δ, αντί της Πέμπτης 15 Μαρτίου, λόγω ερευνητικής εργασίας του διδάσκοντα'

 

Α. Κιουπκιολής

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά