20/4: Ενδιάμεση υποστηρικτική εξέταση στο πλαίσιο του μαθήματος «Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

  • Posted on: 13 March 2018

Στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος «Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 20 Απριλίου προγραμματίζεται ενδιάμεση υποστηρικτική εξέταση με χαρακτήρα γραπτής προόδου. Η φύση της προόδου είναι προαιρετική, όμως λόγω του υποστηρικτικού της χαρακτήρα («πριμοδότηση» τελικού βαθμού στο μάθημα, καλύτερη κατανόηση μέρους της ύλης και λιγότερη πίεση στην εξεταστική του Ιουνίου) συνιστάται ιδιαίτερα η συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών. Ως ύλη ορίζεται η διδαχθείσα μέχρι τις διακοπές του Πάσχα (δηλ. έως και 30 Μαρτίου). Η γραπτή πρόοδος θα λάβει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, με χρήση και «διαδραστικού» περιεχομένου, ενώ η συνολική διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τα 25 λεπτά της ώρας. Ο τόπος διεξαγωγής θα είναι η αίθουσα του μαθήματος (3Α) με ώρα έναρξης στις 15:00.

Ο Διδάσκων,

Γιώργος Οικονόμου

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά