22/3: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών Τσιολάκη και Σταματίου

  • Posted on: 21 March 2018

Την  Πέμπτη  22 Μαρτίου 2018, θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας των παρακάτω μεταπτυχιακών φοιτητών στην αίθουσα 107 (1ος ορ. κτιρίου Νομικής):

  • στις 14:00 μ.μ. παρουσίαση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Τσιολάκη Σταυρούλας  με τίτλο: «Δημογραφικοί, Οικονομικοί και Κοινωνικοί Δείκτες: Από το Πέρασμα των Λαϊκών Δημοκρατιών στην Καπιταλιστική Παλινόρθωση».
  • στις 14:30 μ.μ. παρουσίαση του μεταπτυχιακού φοιτητή Σταματίου Χρήστος  με τίτλο: «Νέα Ευρώπη 1941-1944:  Λόγος περί Ενιαίας Ευρώπης στη Διάρκεια της Ναζιστικής Κατοχής στην Ελλάδα».
Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά