8/4: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή Χατζημαλλή Χαράλαμπου

  • Posted on: 18 April 2018

Την Τρίτη  08 Μαΐου 2018, στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα 107 (1ος ορ. κτιρίου Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Χατζημαλλή Χαράλαμπου με τίτλο:

«Συγκριτική Ανάλυση και Πολιτικός Ανταγωνισμός στην Ευρώπη των 28, σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά