26/4: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακής φοιτήτριας Τσαρτσιανίδου Μαρίας

  • Posted on: 18 April 2018

Την  Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, στις 14:30 μ.μ. στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Τσαρτσιανίδου Μαρίας με τίτλο:

«Οι ΗΠΑ και η Μεταπολεμική Ανάπλαση του Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος (1944-1947)».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά