26/4: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή Σωτηρίου Νικολάου

  • Posted on: 18 April 2018

Την  Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, στις 14:00 μ.μ. στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Σωτηρίου Νικολάου με τίτλο:
«Οι Στρατιωτικοί Εξοπλισμοί Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο: Οι Πολιτικές και Κοινωνικές Παράμετροι».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά