Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Β εξαμήνου του ΠΜΣ

  • Posted on: 16 May 2018

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. Συν. 148/15.5.2018) οι φοιτητές του Β εξαμήνου του μεταπτυχιακού του Τμήματος σε όλες τις κατευθύνσεις θα πρέπει να καταθέσουν τις εργασίες των μαθημάτων το αργότερο έως 20 Ιουνίου 2018.
Παράλληλα θα πρέπει να καταθέσουν και την αίτησή τους για ανάληψη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Οι εργασίες θα ανατεθούν στην τελευταία Συνέλευση του Ιουνίου (πιθανόν στις 26/6).

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά