30/5: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αθανασιάδου Ιωάννας

  • Posted on: 29 May 2018

Την  Τετάρτη  30 Μαΐου 2018, στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αθανασιάδου Ιωάννας με τίτλο:
«Καταλήψεις-Αυτοδιαχειριζόμενοι Χώροι και Στρατηγική Άγνοια: Χώρος και Γνώση ως Μηχανισμός Άσκησης Εξουσίας».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά