Μεταπτυχιακό "Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές": Πληροφοριακό σημείωμα για τις εισαγωγικές εξετάσεις

  • Posted on: 25 June 2018

Οι υποψήφιοι/ες για εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές» θα εξεταστούν στο γνωστικό πεδίο της σύγχρονης ιστορίας.

Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει τόσο την ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή ή και την παγκόσμια ιστορία. Ο στόχος της εξέτασης, πέρα από την διαπίστωση βασικών  γνώσεων ή επαρκούς γενικής παιδείας, αποσκοπεί στο να διαπιστώσει δυνατότητες κριτικής προσέγγισης των υπό εξέταση ζητημάτων.

Με βάση τα παραπάνω η ύλη των εξετάσεων δεν μπορεί να είναι αυστηρά προσδιορισμένη. Οι όσο το δυνατό περισσότερες γνώσεις –περισσότερες αναγνώσεις- δίνουν πλεονεκτήματα στους υποψήφιους.

Η βιβλιογραφία που ακολουθεί είναι απλά ενδεικτική και αποσκοπεί στο να προσανατολίσει τους υποψήφιους πάνω στο είδος των αναγνώσεων που επιδιώκονται.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

  •  Δερτιλής Γιώργος (2013), Ιστορία του ελληνικού κράτους, 1830-1920, Αθήνα, Εστία
  • Calvoccoressi Peter (2013), Διεθνής Πολιτική 1945-2000, τ. 2, Αθήνα, Τουρίκης
  • Kennedy Paul (1990), Η άνοδος και η πτώση των μεγάλων δυνάμεων, Οικονομική μεταβολή και στρατιωτική σύγκρουση από το 1500 ως το 2000, Αθήνα, Αξιωτέλης
  • Μαργαρίτης Γιώργος (2014), Πλημμυρίδα και άμπωτη. Ο ευρωπαϊκός 20ος αιώνας: από τον αποικισμό στη ναζιστική Νέα Ευρώπη (1873-1942), Αθήνα, Βιβλιόραμα
  • Μαργαρίτης Γιώργος (2016), Πόλεμος και πολιτική, Αθήνα, Κάλλιπος, ηλεκτρονικό βιβλίο, http://hdl.handle.net/11419/4305
  • Richard Denis (2010), Ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης (1789-2000), Αθήνα, Παπαδήμας
  • Howard Michael (2009), Ο ρόλος του πολέμου στη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, Αθήνα, Ποιότητα
  • Ferguson Nial (2007), Ο πόλεμoς στον κόσμο, τ. 2, Αθήνα, Ιωλκός
  • Χόμπσμπάουμ Έρικ (2010), Η εποχή των άκρων, Αθήνα, Θεμέλιο
Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά