Μεταπτυχιακά Τμήματος: Εξετάσεις εισαγωγής

  • Posted on: 11 September 2018

Μετά την λήξη υποβολής των αιτήσεων για τα 3 από τα 4 Προγράμματα Μεταπτυχιακων Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (α) ΠΜΣ Πολιτική Θεωρία) (β) ΠΜΣ Πολιτική Ανάλυση και (γ) Πολιτική Ιστορία, Πόλεμος και Στρατηγικές Σπουδές και με βάση όσα ορίζουν οι σχετικές προκηρύξεις ανακοινώνονται τα εξής:

Οι εξετάσεις για εισαγωγή στα ΠΜΣ θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου και ώρες 5-8 μ.μ. στις αίθουσες Α και Β. Οι αίθουσες αυτές βρίσκονται στο Ισόγειο του κτιρίου ΝΟΠΕ (πίσω από το κτίριο Διοίκησης)

Οι επιτυχόντες/ούσες στις εξετάσεις προσέρχονται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ) στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, σε ώρες που θα ανακοινωθούν. 

Από την Γραμματεία

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά