ΔΠΜΣ "Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές": Εξετάσεις εισαγωγής

  • Posted on: 20 September 2018

Oι γραπτές εξετάσεις για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας θα διεξαχθούν την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 ώρα 15:30-18:30 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.

Οι προφορικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν αμέσως μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης, στην αίθουσα 215 του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά