Μεταπτυχιακά Τμήματος: Επιτυχόντες γραπτών εξετάσεων - Πρόσκληση σε συνέντευξη

  • Posted on: 25 September 2018

Σε σχέση με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών του Τμήματος, ανακοινώνονται οι επιτυχόντες των γραπτών εξετάσεων οι οποίοι καλούνται σε συνέντευξη για την τελική επιλογή

Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις:
Για το Π.Μ.Σ. Πολιτική Ανάλυση
Για το Π.Μ.Σ. Πολιτική Θεωρία 
Για το Π.Μ.Σ. «Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές»

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά