Πρόγραμμα "Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης" (18-21/10)

  • Posted on: 25 September 2018

Η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης της συμμετοχικότητας των νέων επιστημόνων στους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης που διοργανώνεται από τον ΕΟΠΕ σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο οποίο μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε νέος επιστήμονας ανεξαρτήτως πεδίου σπουδών ηλικίας 18 έως 31 ετών.

Το πρόγραμμα θα λάβει χώρα από τις 18 έως τις 21 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://pdsth.gr/

Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια