Εισαγωγή με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού

  • Posted on: 2 October 2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας http://register.auth.gr και τις υποχρεώσεις των υπό εγγραφή επιτυχόντων της κατηγορίας εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εντός της ορισθείσας από το ΥΠΠΕΘ προθεσμίας

Δείτε την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών

Διαβάστε προσεκτικά την εγκύκλιο του Υπουργείου που μεταξύ άλλων αναφέρει διαδικασία και δικαιολογητικά εγγραφής

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά