9/10: Αναβολή παράδοσης μαθήματος "Κοινωνική Στατιστική"

  • Posted on: 5 October 2018

Την Τρίτη 9/10/2018 ο κ. Ανδρεάδης θα βρίσκεται σε άδεια. Οι παραδόσεις των μαθημάτων της ημέρας αυτής δεν θα πραγματοποιηθούν.

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά