Πρακτική άσκηση: Συνάντηση φοιτητών με τον κ. Χατζηπαντελή

  • Posted on: 10 October 2018

Η διδασκαλία του μαθήματος Πρακτική Άσκηση θα ξεκινησει την Παρασκευή 12-3 στην αίθουσα 3Α με βάση το πρόγραμμα μαθημάτων και τα φροντιστήρια από την επόμενη εβδομάδα με βάση την οργάνωση του μαθήματος που θα προσδιορίσει ο διδάσκων καθ. κ. Χατζηπαντελής

Συνίσταται να έρθετε στην συνάντηση της Παρασκευής ανεξάρτητα αν σκοπεύετε να δηλώσετε το μάθημα και να κάνετε πρακτική στο εαρινό εξάμηνο.

Η παρουσία σας στην συγκεκριμένη συνάντηση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική

Από τον διδάσκοντα

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά