Επόμενη ορκωμοσία τμήματος

  • Posted on: 10 October 2018

Η επόμενη ορκωμοσία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών θα γίνει την Τρίτη 27 Νοεμβρίου και ώρα 10.30 στην αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

Θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση για την διαδικασία δηλώσεων ορκωμοσίας μόλις ολοκληρωθούν οι καταθέσεις βαθμολογιών από τους διδάσκοντες

Από την Γραμματεία

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά