Εγγραφές Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων από πληγείσες περιοχές, ακ. έτους 2018-2019

  • Posted on: 12 October 2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για τις εγγραφές Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων από πληγείσες περιοχές, ακ. έτους 2018-2019

Δείτε την ανακοίνωση: http://www.dps.auth.gr/el/node/3088

Τονίζουμε ότι τα δικαιολογητικά για την εγγραφή όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ είναι:
1) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στη Γραμματεία ( πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό υποψηφίου)
2) Ε1 του 2018 (χρηση 2017)
3) την ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018
4) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
5) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΗ (αν υπάρχει)
6) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΥΤΗΣ
7) ΑΜΚΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ
8) 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά