ΠΜΣ Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Posted on: 14 October 2018

Οι φοιτητές Βασιλάκης Ματθαίος, Κεκελιάδης Κωνσταντίνος, Τερμεντζής Κωνσταντίνος, Τσικόλης Ιωάννης, δεν κατέθεσαν την τελική επιλογή (επιβεβαίωση/αλλαγή) μαθημάτων.

Η παράλειψή τους αυτή δημιουργεί προβλήματα στην οργάνωση των τμημάτων και στην ομαλή έναρξη των εργασιών του μεταπτυχιακού κύκλου.

Παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή εντός της ημέρας με τον Διευθυντή του Προγράμματος.

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά