Αλλαγές στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων

  • Posted on: 16 October 2018

Δείτε στο πρόγραμμα μαθημάτων κάποιες αλλαγές στο αρχικό πρόγραμμα μαθημάτων:

1. Το μάθημα "Εμβάθυνση στην Συγκριτική Πολιτική" διδάσκεται κάθε Πέμπτη 12-3 στην αιθ. 107
2. Το μάθημα "Greece Today" μεταφέρθηκε στην αίθουσα Α την αρχικά οριζόμενη μέρα και ώρα (Πέμπτη 3-6)
3. Το μάθημα "Σύγχρονα θέματα διεθνούς πολιτικής" διδάσκεται στην αίθουσα 212 (2ος όροφος κτίριο ΝΟΠΕ) την αρχικά οριζόμενη μέρα και ώρα Παρασκευή 12-3
4. Το μάθημα "Παγκοσμιοποίηση και κοινωνία του ρίσκου" διδάσκεται στην αίθουσα 212 (2ος όροφος κτίριο ΝΟΠΕ) την αρχικά οριζόμενη μέρα και ώρα Παρασκευή 9-12

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά