Πρακτική Άσκηση: Αποτελέσματα επιλογής και τοποθετήσεων

  • Posted on: 18 October 2018

Ανακοινώθηκαν τα τα αποτελέσματα επιλογής για την πρακτική άσκηση.

Όσοι έχουν επιλεγεί θα πρέπει να στείλουν ΑΜΕΣΑ email στο κ. Μηλώση (dmilosis@polsci.auth.gr) ότι δέχονται ή δεν δέχονται την τοποθέτηση.

Παρακαλούνται οι επιλαχόντες και οι πρώτοι στην κατάταξη από όσους δεν τοποθετήθηκαν να παρακολουθούν το email τους για ενδεχόμενη πρόσκληση για τοποθέτηση σε περίπτωση αρνήσεων από τους επιλεγέντες

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά