Ανακοίνωση κ. Χατζηπαντελή σχετικά με την Πρακτική Άσκηση

  • Posted on: 24 October 2018

Επειδή υπάρχουν ακόμα σχετικές ερωτήσεις σχετικά με την Πρακτική Άσκηση υπενθυμίζονται τα εξής:

Το επιλεγόμενο μάθημα "Πρακτική Άσκηση" (που δηλώνετε και για το οποίο βαθμολογείστε) και το πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση - ΕΣΠΑ" (που αφορά απασχόληση σε φορέα πρακτικής άσκησης και πληρωμή) είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Για να μπορεί κάποιος να απασχοληθεί και να πληρωθεί από το "Πρακτική Άσκηση - ΕΣΠΑ" κάποιος (είτε την 1η είτε τη 2η περίοδο) πρέπει να δηλώσει το μάθημα. Όσοι έχουν επιλεγεί για την 1η περίοδο πρέπει να το δηλώσουν ΤΩΡΑ. Όσοι έχουν επιλεγεί για τη 2η περίοδο πρέπει να το δηλώσουν στις δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου τον Μάρτιο. 

Για τη 1η περίοδο η επιλογή ολοκληρώθηκε. Για την 2η περίοδο υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις. Θα τις συμπληρώσουμε με συμπληρωματική πρόσκληση μέσα στον Δεκέμβριο.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από την περίοδο πραγματοποίησης της πρακτικής η εργασία ΠΡΕΠΕΙ να γίνει τώρα. Μέχρι τις εξετάσεις του Ιανουαρίου.

Όσοι δεν έχουν επιλεγεί ή δεν επιλεγούν τελικά ή δεν θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ και να βαθμολογηθούν σε αυτό και φυσικά είναι υποχρεωμένοι να κάνουν την εργασία.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/10 θα οριστικοποιηθεί ο κατάλογος όσων συμμετέχουν στην ΕΡΓΑΣΙΑ. Δεν πρόκειται να επιλεγεί κάποιος για το πρόγραμμα στη 2η περίοδο (3η πιθανόν δεν θα υπάρχει) ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Θ. Χατζηπαντελής

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά