Σχετικά με τα μαθήματα της Αγγλικής Ορολογίας

  • Posted on: 25 October 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η το μάθημα της Αγγλικής Ορολογίας του 1ου και 3ου επιπέδου θα διδαχτεί στο Τμήμα μας μόνον εάν υπάρξει ένας ικανός αριθμός φοιτητών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητες να δηλώσουν ΑΜΕΣΑ το ενδιαφέρον τους στη Γραμματεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η διδασκαλία του μαθήματος

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά