Σημαντική ενημέρωση για τους φοιτητές που μετακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές

  • Posted on: 25 October 2018

Ενημερώνονται οι φοιτητές που βρίσκονται αυτό το εξάμηνο σε μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό του Τμήματος δεν δικαιούνται να κάνουν δήλωση μαθημάτων για το εξάμηνο αυτό (βλέπε σχετικά «Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις για τις μετακινήσεις εξερχόμενων φοιτητών στο πλαίσιο του ERASMUS +» στο http://www.polsci.auth.gr/el/polsci/4968 σημείο 11). Επίσης, εφόσον δεν το έχουν κάνει πριν την αναχώρησή τους, οφείλουν να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το έντυπο μετακίνησης που βρίσκεται στο ως άνω σημείο 11 και να το στείλουν αμελλητί στη Γραμματεία του Τμήματος).

Οι φοιτητές που θα μετακινηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους οφείλουν να συμπληρώσουν το παραπάνω έντυπο και να το καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος πριν την αναχώρησή τους.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά τους φοιτητές που μετακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus + Placement που οφείλουν να κάνουν κανονικά τις δηλώσεις μαθημάτων τους.

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά