29/10: Απουσία κ. Παπαοικονόμου

  • Posted on: 29 October 2018

Ο κ. Παπαοικονόμου δεν θα βρίσκεται στο γραφείο του στις 29/10 λόγω ακαδημαϊκής υποχρέωσης

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά